Het MKB Rechtshulplan, complete juridische ontzorging

Verbintenissenrecht

Dagelijks sluiten we een veelvoud aan overeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan een koopovereenkomst, het afsluiten van een abonnement of een opdracht met een nieuwe klant.

Sommige van deze verbintenissen sluit u haast onbewust, bijvoorbeeld bij het kopen van een brood. Andere krijgen meer aandacht, bijvoorbeeld als u een huur-, koop-, of arbeidscontract tekent.

Deze contracten zijn relatief onbelangrijk indien beide partijen conform de afspraken presteren. Er ontstaan pas (juridische) problemen wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken.

Het is daarom van groot belang om, voordat u een verbintenis aangaat, duidelijk op papier te hebben wat de verplichtingen van beide partijen zijn en wat de gevolgen zijn als één van de partijen onverhoopt zijn verplichting(en) niet nakomt. Kennis van de relevante wetgeving en de wijze waarop uw rechten in de overeenkomst worden geborgd is derhalve van evident belang.

Enkele voorbeelden
 • Weet u wat u moet doen als een opdrachtgever niet betaalt of zijn betalingsverplichting opschort? Mag dat zomaar?
 • Weet u hoe het zit met het inhuren van personeel en de wet DBA?
 • Wat als u extra werkzaamheden moet verrichten maar de opdrachtgever wil niet betalen?
 • Weet u hoe u uw aansprakelijkheid moet beperken en zijn uw algemene voorwaarden toegespitst op uw dienstverlening?
 • Wat als u plotseling aansprakelijk wordt gesteld voor schade?

In welke situatie u ook verkeert, we staan klaar om u bij te staan. We denken met u mee en beschikken over het vermogen multidisciplinair naar zaken te kijken. Hierdoor kunnen we op voorhand risico’s voor u inschatten en achteraf snel en duidelijk inschatten welke noodzakelijke stappen dienen te worden ondernomen om uw rechten en aanspraken te beschermen en geldend te maken.

Met MKB Juristen is de oplossing dichtbij huis!

Terugbelverzoek                           

Vul uw nummer in en word binnen 2 uur teruggebeld

Waarom MKB Juristen?

 • Meer dan 10 jaar ervaring

 • Binnen 24 uur een beoordeling van uw zaak

 • We leveren een échte totaaloplossing

 • We voeren echt de volledige correspondentie

 • U krijgt een persoonlijke jurist

 • Altijd online inzage in uw dossier

 • We combineren kennis met vaardigheden

 • We delen kennis en voorkomen juridische conflicten

 • Het MKB Rechtshulpplan

MKB Rechtshulpplan

Basis

€ 15,- p/mnd

 • Telefonisch advies
 • Schriftelijk advies
 • Zonder eigen risico
 • Geen aanloopperiode
 • Alle correspondentie
 • Contractencheck
 • Incassoservice
 • Tarief van € 85,- p/u in het geval van gerechtelijke procedures
Meest gekozen

Plus

€ 25,- p/mnd

 • Telefonisch advies
 • Schriftelijk advies
 • Zonder eigen risico
 • Geen aanloopperiode
 • Alle correspondentie
 • Contractencheck
 • Incassoservice
 • Persoonlijke jurist
 • Contracten en AV
 • Tarief van € 75,- p/u in het geval van gerechtelijke procedures

Maatwerk

Vanaf € 25,- p/mnd

 • Alles van Basis en Plus
 • Tijdelijk een jurist op locatie
 • Jurist voor een traject
 • Legal check
 • En nog veel meer