Het ondernemingsrecht betreft alles van de oprichting, samenwerking, opheffing of rechtspositie van bedrijven. Wij ondersteunen je graag bij onder anderen:

  • Het oprichten van een onderneming.
  • Het kiezen van een (nieuwe) rechtsvorm.
  • Het afsluiten van contracten.
  • Franchising.
  • Uitgifte of verkoop van aandelen.
  • Fusies en overnames.
  • Ontslag van een bestuurder.
  • Geschillen tussen bestuurders en/of aandeelhouders onderling.