Nieuws

UBO-register: de uiteindelijk belanghebbenden worden zichtbaar

By juli 9, 2020 augustus 16th, 2020 No Comments
UBO-register

Het UBO-register is een register waarin de uiteindelijke belanghebbenden van juridische entiteiten worden geregistreerd en waar u als ondernemer mee te maken zal krijgen. Op 7 juli 2020 zijn de implementatiewet en het inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

De UBO: wie is dat? De UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de uiteindelijke belanghebbende in juridische entiteiten of de persoon met zeggenschap in de juridische entiteit. Het betreft personen die meer dan 25% belang in de juridische entiteit hebben en/of de zeggenschap binnen de entiteit hebben.

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en het doel is om witwaspraktijken en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Door het UBO-register wordt inzichtelijk wie de uiteindelijke belanghebbenden achter juridische entiteiten zijn en wordt er transparant met wie u nu eigenlijk zaken doet.

Wat staat erin het register?

in het register worden de volgende gegevens van u opgenomen:

 • uw naam;
 • uw geboorteland en uw geboortejaar;
 • uw nationaliteit;
 • uw land van verblijf;
 • de aard en omvang van uw economisch belang in de juridische entiteit.

Moet ik mij ook registreren?

Heeft u één van de onderstaande juridische entiteiten? Dan moet u zich voor 27 maart 2022 hebben ingeschreven in het UBO-register.

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
 • stichtingen;
 • verenigingen: 1. met volledige rechtsbevoegdheid 2. met beperkte rechtsbevoegdheid met een onderneming;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • coöperaties;
 • maatschappen;
 • vennootschappen onder firma;
 • commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen;
 • Europese coöperatieve vennootschappen;
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zet in Nederland hebben;
 • Kerkgenootschappen (hierover wordt nadere regelgeving op een later moment bekend).

Indien u zich niet of onjuist registreert in het UBO-register kan dit voor u leiden tot bestuurs- of strafrechtelijke sancties.

Wie kan in het UBO-register kijken?

Het UBO-register kan door iedereen worden geraadpleegd, dus ook door u. Via de website van de Kamer van Koophandel kan het UBO-register voor € 2,50 worden gekocht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het UBO-register en de consequenties die het voor u als ondernemer heeft? Neem dan contact met ons op.

Leave a Reply