Nieuws

Coronavirus en het recht

By maart 13, 2020 No Comments
coronavirus en het recht


Het coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij en onze economie. U als ondernemer kan vragen krijgen van uw werknemers, leveranciers. Misschien heeft u zelf wel vragen over de juridische aspecten?
In dit artikel gaan wij voor u de belangrijkste juridische vragen beantwoorden. Hierdoor weet u waar u en uw onderneming aan toe zijn.
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Welke plichten heeft u als werkgever?

U heeft als werkgever de plicht om u als goed werkgever te gedragen. In geval van het coronavirus betekent dit dat u voor een veilige werkomgeving moet zorgdragen.

Het goed werkgeverschap betekent voor u voornamelijk een praktische invulling.
Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat uw werknemers geïnformeerd worden over de risico’s van het coronavirus. Zorg ervoor dat de werkplek regelmatig gereinigd wordt en stimuleer werknemers om hun handen regelmatig te wassen.

Zorg ervoor dat uw werknemers niet voor het bedrijf naar risicogebieden reizen.
Ga in gesprek met medewerkers die naar een risicogebied op vakantie gaan. U kunt hen niet weigeren op vakantie te gaan, maar u kunt wel van uw werknemers verlangen daarna twee weken in quarantaine te gaan om een veilige werkomgeving voor de rest van uw werknemers te garanderen. Zorg ervoor dat u uw werknemer van tevoren schriftelijk op de hoogte stelt van dit risico.

Welke plichten hebben mijn werknemers?

U heeft de plicht om zich als een goed werkgever te gedragen. Uw werknemers hebben de plicht om zich als een goed werknemer te gedragen.
Het beginsel is geen arbeid, wel loon, tenzij de werknemer een risico neemt, dat in redelijkheid hem aan te rekenen is.

In geval van het coronavirus kan uw werknemer niet zonder consequentie naar een risicogebied afreizen. Geef van tevoren aan uw werknemer aan wat de risico’s zijn en dat u bij ziekte of quarantaine het loon niet doorbetaald.

Heeft mijn onderneming recht op werktijdverkorting?

Indien uw onderneming door een overmachtssituatie wordt getroffen kunt u recht hebben op werktijdverkorting.
De overmachtssituatie is een situatie die niet tot het “normale” ondernemersrisico behoort. Het coronavirus valt hier ook onder.

Indien uw onderneming hierdoor voor een periode van twee weken tot vierentwintig weken voor 20% of meer minder werk heeft komt u voor de werktijdverkorting in aanmerking.
Heeft u een onderneming met veel nul-urencontracten of uitzendkrachten? Let dan goed op. U kunt voor deze medewerkers geen werktijdverkorting aanvragen.


Wordt voor uw onderneming de werktijdverkorting toegewezen? Dan gaat deze in vanaf de datum dat u de aanvraag heeft gedaan.

U kunt de aanvraag doen via deze link

Contractenrecht

Wat moet ik doen als mijn leverancier niet levert?

De consequenties van het coronavirus kunnen onder de noemer: overmacht, worden geschaard. Heeft uw onderneming een contract gesloten met een onderneming, dat vanwege het coronavirus niet levert? U kunt nakoming vorderen, maar dit zal weinig succes hebben. Wel is er een mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

Uw leverancier kan niet leveren, maar u heeft wel een overeenkomst met hem gesloten dat er geleverd zou worden. Door het coronavirus is er geen kans dat de goederen geleverd gaan worden en daarom is de leverancier in verzuim.


Onder normale omstandigheden moet u voorafgaand aan het verzuim, de leverancier in gebreke stellen. In dit geval is dit niet nodig als vaststaat dat de leverancier door het coronavirus niet in staat is de goederen te leveren.
Voor het ontbinden van de overeenkomst hoeft u niet naar de rechter toe. U kunt per brief of e-mail de overeenkomst met uw leverancier ontbinden.

Mijn evenement is afgelast door het coronavirus. Wie betaalt de locatie?

U heeft een evenement georganiseerd en een locatie gehuurd. Door het coronavirus moet u het evenement aftasten, maar u heeft een contract met de locatie. Moet u deze betalen?
In principe moet u de locatie betalen, indien u in uw contract niet heeft opgenomen dat bij overmacht geen kosten verschuldigd zijn.
Heeft u dit niet gedaan? Dan kunt u zich wellicht beroepen op uw evenementverzekering. Kijk goed naar de polisvoorwaarden.

Kan ik een corona-clausule opnemen in mijn overeenkomsten?

U kunt in uw overeenkomsten met leveranciers een overmachtsclausule opnemen. Hierin maakt u afspraken met uw leverancier u omgaat met situaties van overmacht.


Door het opnemen van deze clausule kunt u zelf bepalen hoe u de situatie eruitziet en bent u niet direct aangewezen op de wettelijke regels.

Leave a Reply