NieuwsPublicaties

Algemene voorwaarden: onredelijk bezwarende bedingen

By april 13, 2020 augustus 13th, 2020 No Comments
algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden worden bedingen opgenomen die op meerdere/ alle overeenkomsten, die u als ondernemer sluit met klanten van toepassing zijn.

Op grond van artikel 6:233 BW kan een beding worden vernietigd, indien dit beding onredelijk bezwarend is. Om de vraag te beantwoorden of een beding onredelijk bezwarend moet eerst een onderscheid wordt gemaakt tussen uw klanten: zijn uw klanten grote ondernemingen, Midden-kleindbedrijf of particulieren?

Grote ondernemingen

Is uw klant een grote onderneming? Dan gelden de wettelijke vereisten. U heeft een grote mate van vrijheid om de algemene voorwaarden op te stellen en ter hand te stellen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. Van grote ondernemingen wordt verwacht dat zij de algemene voorwaarden goed lezen.

Midden- en kleinbedrijf

Onredelijk bezwarende bedingen zijn niet toegestaan in uw algemene voorwaarden. Bij de bepaling of uw algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn wordt rekening gehouden met onderstaande omstandigheden:

  • de aard van de overeenkomst;
  • de (overige) inhoud van de overeenkomst;
  • de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen;
  • de wederzijds kenbare belangen van beide partijen;
  • eventuele overige omstandigheden van het geval.

Een voorbeeld van een beding, dat vaak voorkomt, is een exoneratiebeding. Met een exoneratiebeding sluit u uw aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk uit. Een dergelijk beding wordt vermoedt onredelijk bezwarend te zijn. U moet in een dergelijk geval aantonen waarom u vindt dat het redelijk is dat u deze aansprakelijkheid mag uitsluiten.

Particulieren en ZZP’ers

Zijn uw klanten particulieren en ZZP’ers? Houdt dan rekening met de inhoud van uw algemene voorwaarden. Zij genieten de meeste bescherming.

In de wet zijn de zwarte lijst en de grijze lijst gepubliceerd. In de zwarte lijst zijn bedingen geformuleerd, die altijd onredelijk bezwarend zijn. U moet hierbij denken aan bedingen over het ontbinden van de overeenkomst of het ontzeggen van de toegang tot de rechter.

In de grijze lijst zijn bedingen geformuleerd, waarvan wordt vermoedt dat deze onredelijk bezwarend zijn. U moet hierbij denken aan een zeer lange levertijd, het uitsluiten van schadevergoedingen en een langere opzegtermijn dan in de bovenliggende overeenkomst.

algemene voorwaarden

Conclusie onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden

Of bedingen in uw algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn hangt af van de partij waarmee u zaken doet. Uiteindelijk zal een rechter uitspraak doen of een beding daadwerkelijk als onredelijk bezwarend aangemerkt kan worden.

Wilt u meer informatie krijgen over onredelijk bezwarende bedingen of over contracten in het algemeen? Neem dan contact met ons op!

Leave a Reply