Het insolventierecht regelt de rechten en plichten van bedrijven en personen die in financi√ęle moeilijkheden verkeren. Het is daarmee een algemene benaming voor het faillissementsrecht, surseance van betaling en de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen.

De ervaren juristen van De Raadgevers ondersteunen je graag bij alle aspecten van het insolventierecht, waaronder:

 

  • Aanvraag of begeleiding van een faillissement of surseance van betaling
  • Bereiken van een crediteurenakkoord
  • Aanvragen of begeleiding van een schuldsaneringstraject
  • Het begeleiden van contacten met een curator of bewindvoerder
  • Indienen van vorderingen bij failliete wederpartijen
  • Advisering omtrent bestuurdersaansprakelijkheid bij het insolventierecht