Huurrecht omvat de huur en verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte, zoals bijvoorbeeld een café, winkel, restaurant of kantoor. Wij ondersteunen huurders en verhuurders, op het gebied van:

  • Onderhandelingen met (ver)huurders begeleiden.
  • Huurovereenkomsten opstellen.
  • Huurovereenkomsten ontbinden.
  • Ontruimingsprocedures en ontruimingsbescherming.
  • In de plaats stelling.
  • Opleveringsinspecties.