Het contractenrecht regelt de totstandkoming van overeenkomsten, de eisen waar overeenkomsten aan moeten voldoen en welke stappen je kunt nemen wanneer overeenkomsten niet worden nagekomen.

  • Agentuurovereenkomst
  • Distributie- of dealercontractenovereenkomst
  • Franchise overeenkomst
  • Koop en verkoop contract
  • Internetverkoop contracten
  • Joint venture of samenwerkingsovereenkomst
  • SLA’s (service level agreement)
  • Opdrachtovereenkomst
  • Projectovereenkomst
  • Consultancy contracten

Opstellen contracten

Het is goed dat u onderscheid maakt tussen het contact zelf en de algemene voorwaarden.

In het contract legt u specifieke afspraken vast, die betrekking hebben tot die ene overeenkomst. (Standaard)afspraken, die voor veel meer contracten gelden legt u vast in uw algemene voorwaarden.

Aangaan contracten

In geval van contracten waar onderhandelingen aan vooraf gaan is het voor u goed om te weten wat de grenzen van het afbreken van onderhandelingen zijn.

In veel uitspraken hebben rechtbanken, gerechtshoven en de hoge raad richting gegeven aan de grenzen van het afbreken van onderhandelingen en de schadevergoeding die hiermee gepaard gaat.

Het uitgangspunt is dat u de onderhandelingen mag afbreken, tenzij de overeenkomst is gesloten, tenzij “dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zijn”

Nakoming contracten

Als ondernemer heeft u vast de ervaring dat veruit de meeste contracten worden nagekomen.

In het geval dat de overeenkomst tussen u en uw wederpartij niet worden nagekomen, is er sprake van wanprestatie.

De wet heeft een systemathiek opgezet, waarbij u de wederpartij eerst in gebreke moet stellen. Indien de wederpartij dan alsnog niet voldoet, is hij in verzuim.

Het is goed om advies in te winnen over de grenzen van nakoming van contracten en de vervolgstappen die u moet nemen.