Als ondernemer sluit u bijna dagelijks contracten. U sluit contracten met leveranciers, klanten, banken en verhuurders.

Bij veel contracten wilt u niet te lang stil staan. Hiervoor is het nodig om goede contracten in huis te hebben en een goede juridisch adviseur, die u kunt bevragen waar nodig.

Ook wilt u weten wanneer een contract tot stand komt. Tot wanneer kunt u zonder kosten onderhandelingen afbrekenen? Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? Wat kunt u doen, indien het contract niet wordt nagekomen?

Opstellen contracten

Het is goed dat u onderscheid maakt tussen het contact zelf en de algemene voorwaarden.

In het contract legt u specifieke afspraken vast, die betrekking hebben tot die ene overeenkomst. (Standaard)afspraken, die voor veel meer contracten gelden legt u vast in uw algemene voorwaarden.

Aangaan contracten

In geval van contracten waar onderhandelingen aan vooraf gaan is het voor u goed om te weten wat de grenzen van het afbreken van onderhandelingen zijn.

In veel uitspraken hebben rechtbanken, gerechtshoven en de hoge raad richting gegeven aan de grenzen van het afbreken van onderhandelingen en de schadevergoeding die hiermee gepaard gaat.

Het uitgangspunt is dat u de onderhandelingen mag afbreken, tenzij de overeenkomst is gesloten, tenzij “dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zijn”

Nakoming contracten

Als ondernemer heeft u vast de ervaring dat veruit de meeste contracten worden nagekomen.

In het geval dat de overeenkomst tussen u en uw wederpartij niet worden nagekomen, is er sprake van wanprestatie.

De wet heeft een systemathiek opgezet, waarbij u de wederpartij eerst in gebreke moet stellen. Indien de wederpartij dan alsnog niet voldoet, is hij in verzuim.

Het is goed om advies in te winnen over de grenzen van nakoming van contracten en de vervolgstappen die u moet nemen.