Het arbeidsrecht is voor u, als ondernemer, één van de belangrijkste rechtsgebieden om advies over in te winnen.

U wilt een goede arbeidsovereenkomst afsluiten met uw werknemers, bij ziekte wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn en indien u afscheid van een werknemer wilt nemen, wilt u inzicht hebben in de mogelijkheden.

 

Arbeidsovereenkomst

De regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten verandert voortdurend. Hoe vaak mag u een tijdelijk contract geven? Wanneer mag u een proeftijf bedingen? Wanneer moet u een transitievergoeding betalen en hoe hoog is de transitievergoeding die u bent verschuldigd?

Het zijn allemaal heel relevante vragen waarover u informatie wilt hebben en advies over wilt krijgen.

 

Zieke werknemer

Al jaren neemt het ziekteverzuim onder werknemers toe. Een zieke werknemer kan grote invloed hebben op uw bedrijfsvoering en organisatie.

Als werkgever heeft u verplichtingen die u jegens uw werknemer moet nakomen. Aan de andere kant heeft de werknemer verplichtingen jegens u die hij moet nakomen.

Wanneer moet u uw werknemer ziek melden bij het UWV? Wat verwacht het UWV uberhaupt van u? Wat moet u doen als uw werknemer niet mee wilt werken om uitvoering te geven aan zijn verplichtingen?

Indien u op de hoogte bent van de regelgeving en de praktische uitvoering bij ziekte loopt u niet het risico dat u een zieke werknemer langer hoeft door te betalen dan noodzakelijk.

Arbeidsrecht

 

Beëindigen van de arbeidsovereekomst

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan frustrerend zijn voor u. U heeft een werknemer die niet functioneert of niet past binnen het team. Of de werknemer wilt zelf weg.

U wilt weten op welke wijze u op een goede wijze de arbeidsovereenkomst kan beëindigen, zonder dat er “juridische staartjes” aan zitten.

Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst zijn veel aspecten van belang. Wat voor soort arbeidsovereenkomst heeft u werknemer? Hoe functioneert de werknemer en hoe heeft hij in het verleden gefunctioneerd? Staan u en de werknemer ervoor open om de arbeidsovereenkomst in goed overleg te beëindigen?

Door het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kunnen u en uw werknemer weer verder. Doe het wel op een juridisch juiste wijze. Dan komt u niet voor onverwachten verassingen achteraf te staan.

 

Neem contact