In het aansprakelijkheidsrecht gaat het om schades die zijn ontstaan door toedoen of juist door nalaten van personen, bestuurders of fouten in producten. Als ondernemer ben je aansprakelijk voor schade die is ontstaan door fouten in door jou geleverde producten of fouten die zijn gemaakt door personeel wat voor jou werkt.

Diensten:

  • Aansprakelijk stellen van een bedrijf of een persoon voor schade die je hebt geleden.
  • Advisering in gevallen van of ter voorkoming van ┬ábestuurdersaansprakelijkheid.
  • Behandelen wanneer je of jouw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld door toedoen of nalaten van jou of je personeel, of fouten in je producten of diensten.
  • Opstellen van algemene voorwaarden om je aansprakelijkheid te beperken.
  • Het voeren van procedures over aansprakelijkheden en schikkingsonderhandelingen voorafgaand of tijdens rechtszaken.